Featured image of post BORO 2022 - den 10.

BORO 2022 - den 10.

Den desátý očima tygra
8.8.2022

Ranní rozcvičky se tentokrát neúčastnili velké oddíly. Do dnešního dne se prohrály velkou noční hrou, takže se ráno nemusely účastnit rozcvičky, na které si ostatní oddíly ověřily své taneční dovednosti z diskotéky a zatančily si makarenu. S mými čtyřmi končetinami to byl pro mě trochu problém, ale co už, nějak jsem to zvládl.

Dopoledne čekala děti oblíbená hra Safari, která rozhodně nesměla v letošní zoo tématice chybět. Budovatelé měli možnost najít o táboře a jeho okolí více než dvacet zvířat, která museli chytit a dostat lísteček s jejich fotkou. Některá zvířata se dala nalézt snáz, jiná byla dobře schovaná a třeba já jsem tady běhal po okolí jako blázen, abych je trochu potrápil a mé polapení nebylo tak snadné.

Po poledním klidu tři nejmladší oddíly odešly na puťák, kde si opět uvařily guláš, který byl prý velmi dobrý. Bohužel z něj nezbylo vůbec nic, abych mohl tuto informaci ověřit. Zbytek oddílů se vydal na průzkum Železnice a jen jeden zůstal v táboře a užíval si volného prostranství, kdy mohl kamkoliv, aniž by na daném místě někdo byl.

Večer si nejstarší oddíl rozdělal oheň a za zvuku kytary a zpěvu si opekl buřtíky. Pozvali i mě, tak jsem si moc pochutnal.

Já jsem tygr.
T-Y-G-R

Téma Stack nadesignoval Jimmy naimplementoval ondrejstarek