Featured image of post BORO 2022 - Známky

BORO 2022 - Známky

Jako již tradičně se všichni táborníci vyfotili s naší boroznámkou - zde si je můžete prohlédnout

Téma Stack nadesignoval Jimmy naimplementoval ondrejstarek